Saturday, August 3, 2013

Free watch a new Chinese tv drama online "Dragon Gate Escort Agency" 《龙门镖局》lónɡ mén biāo jú

《 lónɡ mén biāo jú 》 , xīn de zhōnɡ ɡuó diàn shì jù ,
《 龙   门  镖   局 》 , 新  的 中    国  电   视  剧 ,

zhēn hǎo kàn ! wǒ xǐ huɑn ! hā hā ~
真   好  看  ! 我 喜 欢   ! 哈 哈 ~

hěn hǎo wán , tā men shuō huà hěn hǎo xiào !
很  好  玩  , 他 们  说   话  很  好  笑   !

Free watch a new Chinese tv drama online "Dragon Gate Escort Agency" 《龙门镖局lónɡ mén biāo jú

No comments:

Post a Comment